Üye Girişi

E-Posta
 
Şifre
  Site Üyeliği Şifremi Unuttum

Tüzük

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ


Madde 1: Derneğin Adı

"Ürolojik Cerrahi Derneği" adıyla bir dernek kurulmuştur. Dernek merkezi İstanbul’ dur.

 

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

 

Madde 2:

Ürolojik Cerrahi Derneği; Üroloji uzmanlarının, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.  

 

Derneğin amacı, ürolojik hastalıklarda en etkin koruma ve tedaviyi sağlama hedefini ön planda tutarak eğitim, araştırma, klinik hizmet standartları ve stratejiler oluşturmak yoluyla ulusal politikaların gelişmesine katkıda bulunmaktır. Dernek amaçları doğrultusunda bilimsel aktiviteler düzenler, ülkenin değişik bölgelerinde şubeler kurar ve üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirecek çalışmalar yapar.

Üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunur ve tüm etkinliklerinde en yüksek mesleki, bilimsel ve etik standartların uygulanmasına öncelik verir.

Madde 3:

Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri:

 

A. Genel:

1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

2. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

4. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

5. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

6. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

9. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

 

 

 

13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 Tüzüğün Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.